Simmo Saar
kommunikatsiooniekspert ja koolitaja

Simmo on kommunikatsioonivaldkonnas töötanud ligi 10 aastat, neist viis kaitse- ja kolm tervisevaldkonnas. Tal on ette näidata mitmekülgne kogemuste- ja teadmistepagas, kuhu kuuluvad NATO, WHO ja Šveitsi relvajõudude korraldatud täiendkoolitused kui ka reaalne kriisikommunikatsiooni kogemus nii  koroonakriisi ajal kui enne seda. 

Simmo on Sisekaitseakadeemia külalislektorina andnud kriisikommunikatsiooni teemalisi loenguid nii riigiasutustele kui omavalitsustele. 

Lisaks on Simmo töötanud kirjanduse ja eesti keele õpetaja ning Pärnu abilinnapeana, tajudes kommunikatsiooni korraldamisel nii keelelisi kui poliitilisi nüansse. Simmo üheks tugevuseks ongi nii pressiteadete kui artiklite kirjutamine - neid on ta elu jooksul kirjutanud lugematul hulgal. 

Simmo jaoks pole avalikud suhted lääge sotsiaalmeedia postitus või käpardlikult koostatud pressiteade: tema jaoks on kommunikatsioon osa juhtimisprotsessist, mis suudab väärtuslikku teavet anda mitte ainult avalikkusele, vaid ka sõnumi saatjale endale.