Miks valida just meid:

-  Pakume täislahendust
-  Süüvime kliendi hingeellu
-  Eesti parim kriisikoolituse meeskond
-  Omame lisaks teooriale reaalset praktilist kogemust

Kriisilahendamise suurimaks väljakutseks on selle äratundmine: sageli nähakse ohu märke, nendest kantakse ka juhtkonnale ette, ent tulenevalt ressursside puudusest ning ebaselgetest prioriteetidest ei suudeta olukorra tõsidust ja eskalatsiooni riski tajuda. Kui olukord areneb edasi kriisiks, on organisatsioon sisenenud hädaolukorda.

Et vältida kriisi reguleerimise kriisi, on vajalik kriisikommunikatsiooni plaan. Plaan on abiks tavapärasest erinevates olukordades, mis vajavad mitme osapoole kiiret, kainet ja koordineeritud tegevust. Toimimise eeldusteks on plaani testimine õppustel ning igaühel oma rolli ja terviku mõistmine.

OÜ Valiant Solutions pakub kriisikommunikatsiooni plaani koostamise ning vastava õppuse korraldamist. Pakutav plaan põhineb organisatsiooni tundma õppimisel, intervjuudel ning olemasolevate kriisiplaanide sünkroniseerimisel kriisikommunikatsiooniplaaniga. Õppuse koosneb nii teooriast (loengud) kui lauaõppusest. Õppuse tulemusel osalejad:

• Oskavad planeerida ressursse;

• Oskavad kirjutada kriisikommunikatsiooni plaani;

• Teavad, millal olla pro- ja millal reaktiivne

• Oskavad korraldada pressikonverentsi

• Oskavad seada prioriteete olukorras, kus ressurssi kõigeks ei jagu

• Mõistavad, mida avalikkus neilt kriisiolukorras ootab

• Teavad, kes on nende kõneisikud

• Oskavad koostada sõnumeid ja jutupunkte

Eesti parim kriisikoolituse meeskond

Kriisikommunikatsiooni õppusi viivad läbi Jaan Tross, Tanel Meiel ja Simmo Saar.

Kommunikatsioonibüroo Valiant Solution OÜ omanik Simmo Saar on kommunikatsioonivaldkonnas töötanud ligi 10 aastat, neist viis kaitse- ja kolm tervisevaldkonnas. Tal on ette näidata mitmekülgne kogemuste- ja teadmistepagas, kuhu kuuluvad NATO, WHO ja Šveitsi relvajõudude korraldatud täiendkoolitused kui ka reaalne kriisikommunikatsiooni kogemus nii koroonakriisi ajal kui enne seda. 

Tanel Meiel on endine Eesti kaitseväe ohvitser, kes on teeninud erinevatel ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidus. Kaitseliidu küberkaitse üksuse looja ja esimene pealik. Kaitseväe StratKom teavituskeskuse staabiülem ja pealik. Peale kaitseväe teenistust töötas Tartu Ülikoolis infoturbejuhina. Tanel on laialdaselt tegelenud kriisihaldamisega ning olnud Sisekaitseakadeemias paarikümne siseriiklike kriisiõppuste korraldaja. 

Seetõttu omab ta suurt kogemust nii reaalses kriisihalduses kui teadmiste edasi andmises. Alates 2019 aastast töötab justiitsministeeriumis vanglate peakaplanina.

Jaan Tross on sotsiaalteaduse magister, Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli lektor. Kriisireguleerimisega seotud 30 aastat nii praktiku kui teoreetikuna. Pikaajaline koolitaja kogemus, osalenud Eesti kriisireguleerimise süsteemi loomisel ning vastavate õigusaktide koostamisel. 2013-2019 Sisekaitseakadeemia, kriisireguleerimise õppetooli juhataja-lektor, töötanud ka TTÜ kriisireguleerimise külalisõppejõuna. 2002-2013 Päästeamet, kriisireguleerimise osakonna juhataja. Riigikantselei, peaministri nõunik 1993-1995, 1999-2002. 1992-1993 Presidendi kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei direktori kt ja Vabariigi Presidendi abi. 1994 – 1995 Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni esimees. 1995 Riigikantselei kriisikeskuse direktor. 1993 – 1994, 2001 – 2002 valitsuse kriisikomisjoni liige. 1996 – 1999 ja 2002 – 2013 esindaja NATO CEPC ja CPG juures, 2002 ÜRO UNDAC meeskonna liige. 2015-2017 elanikukaitse rakkerühma liige.


Email again: